České firmy jsou ve Vietnamu vítány, láká je oblast energetiky i letectví

Vietnam je nejrychleji se rozvíjející trh v Asii s růstem HDP přes 7 % ročně a populací čítající 100 milionů lidí. Investiční příležitosti a ekonomická spolupráce jsou k nalezení po celé zemi od Sapy až po deltu Mekongu. Spolupráce mezi firmami Vietnamu a České republiky v posledních letech roste a do budoucna je značný prostor pro další rozvoj v nejrůznějších oborech, například v energetice, letectví, ale i cestovním ruchu.

Vietnamsko česká obchodní komora (VCCI)
Vietnamsko česká obchodní komora (VCCI)

Energetika jako jasná příležitost

Česká republika má tradičně silné stránky v oblasti energetických technologií a hornictví, má rozvinutý strojírenský průmysl a velký potenciál ve vědě a technice. Vietnam má mezitím rychle rostoucí požadavky na produkci elektřiny a ambiciózní plán energetické transformace. Důraz na rozvoj energetického průmyslu a plán energetické transformace ve Vietnamu v nadcházejících letech otevře mnoho příležitostí spolupráce pro zahraniční investory a podniky, včetně těch z České republiky.

Spolupráce v poslední době silně roste. „Česká republika považuje Vietnam za velmi blízkého přítele, podobně smýšlejícího partnera a jeden z nejvýznamnějších mimoevropských trhů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela při únorové návštěvě Vietnamu. „Máme velký zájem na rozšíření dlouhodobých partnerství mezi EVN (Vietnam Electricity Enterprise) a českými podniky v energetickém strojírenství a sdílení know-how v oblasti energetické transformace, abychom pomohli Vietnamu dosáhnout cílů v novém plánu rozvoje energetiky.“

Energetické sektory v obou zemích jsou v některých aspektech podobné, přičemž ve Vietnamu uhlí zůstává primárním zdrojem energie pro dodávky elektřiny. Zkušenosti České republiky v oblasti energetiky, energetické transformace, snižování emisí a implementace mezinárodních závazků v reakci na změnu klimatu Vietnam vzhledem ke svým budoucím plánům vítá.

Předpovědi naznačují, že energetická potřeba Vietnamu bude do roku 2030 ročně narůstat o 10 -12 %. Navzdory tomu plánuje Vietnam do stejného roku snížit emise skleníkových plynů o 9 % a emise uhlíku o 563,8 milionů tun. Pro dosažení těchto cílů je nutná modernizace a s ní spojená digitalizace pro zefektivnění systémů produkce a distribuce energie. To znamená například zavedení modernější distribuční sítě, hybridních systémů a úložišť energie. Budování odolnější rozvodné sítě je důležité pro dosažení dekarbonizace, kterou si Vietnam dal za cíl do roku 2050. S tím je spojená potřeba investic zejména do nových technologií v oblasti energetiky – a právě zde vznikají atraktivní příležitosti pro české firmy. Vietnamská vláda klade důraz na čistou, zelenou energii a zlepšuje v této oblasti podmínky pro zahraniční investory. Jednou z takových je například povolení zakládat podniky v sektoru obnovitelné energie, které jsou zcela ve vlastnictví zahraničních partnerů.

Vietnamská vláda je odhodlána realizovat cíl přechodu od tradičních fosilních zdrojů k ekologickým, čistým zdrojům energie a snižovat emise skleníkových plynů. Vláda také prosazuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů produkce elektřiny, jako je vodní, solární, větrná energie na pevnině i na moři či energie z biomasy. V souvislosti s tím Vietnam v tomto oboru nabízí příležitosti pro investice a spolupráci v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Země má zájem o modernizaci technologií v tepelných i vodních elektrárnách s cílem zvýšit jejich šetrnost k životnímu prostředí; o rozšíření stávajících hydroenergetických projektů; o výstavbu přečerpávacích vodních elektráren; o řešení vedoucí ke zvýšení efektivity produkce i úspory spotřeby elektrické energie; o modernizaci energetického systému řízení a dispečinku, ale také o zkvalitnění energetického managementu v ekonomice.

Potenciál v každém oboru

České firmy dle statistik Ministerstva plánování a investic Vietnamu investovaly do 41 projektů po celém Vietnamu s celkovou investiční hodnotou téměř 92,4 milionu USD, přičemž většina projektů se týká těžby nerostů, hotelnictví / turistického ruchu, výroby, maloobchodu a obchodu s nemovitostmi.

Vietnamská obchodní komora (VCCI) láká české firmy, aby navazovaly spolupráci s vietnamskými partnery. VCCI doporučuje českým firmám investice do dynamických regionů Vietnamu, zejména čtyř severních provincií a měst Hung Yen, Quang Ninh, Hai Phong a Hai Duong, která jsou napojena na moderní dálnici vedoucí téměř 300 km z Hanoje severovýchodně k hranicím s Čínou. Dohoda o ekonomické konektivitě v okolí dálnice podepsaná VCCI a vedoucími představiteli čtyř provincií a měst v červenci 2022 měla vybudovat sub regionální model ekonomické propojenosti a vytvořit nový prostor pro rozvoj příležitostní pro obchod a investice. Tyto čtyři lokality mají velmi příznivé investiční prostředí s dálničním systémem na vysoké úrovni, třemi mezinárodními letišti, námořními přístavy, mnoha průmyslovými parky a četnými lidskými zdroji (dohromady 7 mil. obyvatel).

Česká republika dlouhodobě usiluje o zavedení přímého leteckého spojení Praha-Hanoj, které by usnadnilo a akcelerovalo nejen ekonomické vztahy mezi zeměmi. Vietnam se stává čím dál tím více atraktivní zemí pro zahraniční turisty a to i z České republiky. Právě v oblasti turistického ruchu již visí nepřeberné množství příležitostí k uplatnění českých firem, které čeká další potenciální boom v budoucnu, kdy se podaří spustit přímou linku Praha-Hanoj.

Ministr průmyslu a obchodu, Jozef Síkela, navštívil ve dnech 19. – 22. 2. 2023 Vietnam společně s delegací českých podnikatelů. V rámci jeho cesty uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Hanoji ve spolupráci s MPO ČR, SP ČR a místními partnery EVN a VCCI v rámci PROPED dvě business fóra. První z nich bylo zaměřeno na energetiku a druhé na další sektory, jakými byly například strojírenství, civilní letectví, automobilový průmysl, služby a inovativní průmyslová odvětví jako jsou farmacie a ICT. Ministr Síkela při všech svých jednáních vyzdvihl téma zavedení přímého leteckého spojení mezi zeměmi a potenciál rozvoje ekonomických i mezilidských vztahů s tím spojený.