Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

Kompletně zrekonstruovaný tříložnicový byt o celkové podlahové ploše 160 m2 ve velmi hezky zrenovovaném domě.

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Veleslavínova
Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

Byt se nachází ve 2. patře s výtahem. Koupelna je vybavena vanou a sprchovým koutem. Dale jsou k dispozici dvě samostatné toalety. Nová kuchyň je plně vybavena spotřebiči (sporák, digestoř, myčka, lednice s mrazákem, pračka).

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Veleslavínova
Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

U kuchyně komora se sušičkou. V bytě je alarm, telefon a satelit. Na podlaze parkety a vyhřívaná dlažba. Možnost garážového stání 200 metrů od domu za příplatek.

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Veleslavínova
Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

Velmi atraktivní lokalita, okolí Staroměstského náměstí a Karlova mostu je bezpochyby jedna z nejatraktivnějších rezidenčních lokalit ve střední Evropě.

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Veleslavínova
Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

Dům ve kterém se nabízený byt nachází je pouhých 500 m od Staroměstského náměstí a 100 m od metra Staroměstská na trase „A“. V okolí s domy s vysokou architektonickou a historickou hodnotou je mnoho restaurací, barů, obchodů kaváren, bankomatů a veškerých dalších služeb.

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 - Staré Město, Veleslavínova
Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Staré Město, Veleslavínova

Staré Město nejsou jen krásné domy, projděte si nedalekou Pařížskou ulicí mezi obchody prestižních světových značek a budete si možná připadat jako na Champs-Élysées nebo na newyorské 5th Avenue.

 

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11

Marketingový mix – co to je

Marketingový mix se řadí mezi nejdůležitější pojmy v marketingu. Lze ho vymezit jako optimální využití marketingových nástrojů, které firma využívá při dosahování svých marketingových cílů. Marketingový mix obsahuje všechny aktivity, které firma vykonává, aby vytvořila nebo zvýšila poptávku po svých produktech.  Marketingový mix může být označován jako „4P“ podle anglických názvů Product (produkt), Price (cena), Place (distribuce), Promotion (propagace/komunikace). Produktem může být cokoli, co je na trhu nabízeno a slouží k uspokojení nějaké potřeby. Produkt může mít hmotnou podobu, ale i nehmotnou (služba). Cenou se rozumí hodnota daného produktu. Vyjadřuje se většinou v penězích. Distribuce znamená činnost nebo soubor činností, které zajišťují přesun zboží či služby od prodejce (podniku) ke kupujícímu (spotřebiteli). Poslední částí je Promotion, tedy činnosti, které zajišťují, že se o daném produktu spotřebitel dozví. Zahrnuje reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, public relations a další. Jednotlivé složky by měly být vhodně zkombinovány. Každé zvlášť je třeba věnovat velkou pozornost. Neméně důležité jsou ale i vzájemné vazby mezi nimi. Jedna perfektně zpracovaná složka pravděpodobně nepomůže, pokud jsou ostatní zanedbané. Přesto jedna složka marketingového mixu provedená nekvalitně, může negativně ovlivnit celý výsledek. Vhodný marketingový mix plní marketingové cíle firmy, přičemž je poskytnuta zákazníkovi maximální hodnota. [3, s. 239] Marketingový mix si volí každá firma podle svých potřeb. Může být rozšířen nebo naopak zúžen o některé prvky. Marketing služeb má marketingový mix rozšířený a je podrobněji popsán v kapitole zde

Marketingová strategie – definice pojmu Marketingová strategie

Marketingová strategie vyjadřuje základní cíle, kterých chce firma dosáhnout v delším čase v oblasti marketingu. Pomocí marketingových činností se naplňují strategické obchodní cíle společnosti a ta tak může dosáhnout konkurenční výhody. Strategické řízení marketingu je kontinuální proces strategických marketingových činností: marketingová strategická analýza, definování marketingové strategie, její implementace a kontrola dosažení jednotlivých marketingových cílů.

Strategie a strategické řízení – definice pojmu Strategie a strategické řízení

Strategie znamená dlouhodobý plán, který je vytvořen k dosažení jednoho nebo více určitých cílů. Většinou se jedná o dokument, v němž je popis mise organizace, její vize a strategické cíle. Obsahuje také harmonogram jejich realizace.  Strategie by měla dávat představu o základním směřování organizace v dlouhodobém časovém horizontu, díky němuž by měla dosáhnout konkurenční výhody tak,  aby uspokojovala potřeby na trhu a plnila očekávání svých nejdůležitějších zájmových skupin.  Strategicky řídit organizaci znamená činit řadu aktivit. Základními částmi je strategická analýza, definování a implementace strategie. Strategické rozhodování lze popsat následujícími charakteristikami: – strategie se zaměřuje na vzdálenější budoucnost – strategie se zaměřuje specifickou konkurenční výhodou podniku a využívá ji – strategie se zabývá především základními parametry podnikání, objemem výroby, trhy a dalšími – strategie by měla mířit k souladu mezi prostředím firmy a jejími aktivitami – strategie by měla stavět na hlavních schopnostech a zdrojích firmy – strategie má určit způsoby zajištění zdrojů, které jsou potřebné pro její uskutečnění – strategie je základním podkladem pro určení úkolů na taktické a operativní úrovni řízení – strategie bere v úvahu firemní hodnoty, kulturu a očekávání stakeholderů.

Marketing – definice pojmu marketing

Dle Philipa Kotlera je marketing „společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů s ostatními“.  Marketing lze vykládat ve dvou rovinách a to jako filozofii podnikání, kde je významem řízení podniku orientované na trh a jako systém funkcí, které jsou z hlediska podniku blízko odbytovému trhu.  Marketing patří mezi činnosti, které organizace vykonává a vytváří tak sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům. Řídí tak vztahy se zákazníky způsobem takovým, aby z něho měla prospěch organizace i zájmové skupiny s ní spojené.  Marketingový proces představuje porozumění trhu a zákazníkům, jejich potřebám a požadavkům. Následuje tvorba zákaznicky zaměřené marketingové strategie a konstrukce integrovaného marketingového programu. Poslední fází je vytvoření profitujícího a oboustranně prospěšného vztahu se zákazníky.  V současné době se častěji objevují snahy o inovace v marketingu. Mnoho z marketingových komunikačních konceptů, které byly vyvinuty a používány v uplynulých desetiletích nejsou nyní tak dobře využitelné. Důraz je kladen především na rozvoj elektronické komunikace, která se stále rychleji vyvíjí a řadí se mezi zásadní komunikační prostředky.