Robert Šlachta NAPŘÍMO #27

Krásnou neděli vám všem! I dnes vysílám NAPŘÍMO od 20:00​. Odpovídám na všechny vaše otázky. Živě. Těším se na vás

Robert Šlachta je bývalý český policista a celník, od ledna 2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), od srpna 2016 do listopadu 2019 zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR. V roce 2021 založil hnutí Přísaha.

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta
Šlachta – Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

110. narozeniny L. Rona Hubbarda, zakladatele scientologického náboženství 13. března 2021

L. Ron Hubbard byl autor, filosof, dobrodinec a zakladatel scientologického náboženství. Narodil se 13. března 1911 v Tildenu v Nebrasce (USA) a zemřel 24. ledna 1986. Zanechal mimořádný odkaz.

L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard

Mezi jeho materiály Dianetiky a Scientologie patří tři encyklopedické série a přibližně 3.000 nahraných přednášek. Dohromady filosofická písma L. Rona Hubbarda představují více než 75 milionů psaných a zaznamenaných slov. Společně tyto materiály představují nejrozsáhlejší jednotlivý soubor práce na téma lidské mysli a duše. L. Ron Hubbard psal také rozsáhle o předmětech vzdělání, drogové rehabilitace, morálky a mnoha dalších oblastech a vyvinul technologie s širokým uplatněním v sekulárních programech.

materiály Dianetiky a Scientologie
materiály Dianetiky a Scientologie

Se všemi svými výzkumy a publikacemi L. Ron Hubbard inspiroval hnutí milionů lidí na všech kontinentech. Napsal: „Mou vlastní filosofií je, že člověk by se měl podělit o moudrost, kterou má, a měl by pomáhat ostatním, aby si pomohli sami, a měl by pokračovat v cestě navzdory špatnému počasí, protože tam vepředu se vždy rozjasní.“

David Miscavige
David Miscavige

Odkaz L. Rona Hubbarda dnes nese Scientologická církev pod vedením Davida Miscavige, předsedy správní rady Centra náboženské technologie a církevního vůdce scientologického náboženství.(www.davidmiscavige.org)

Když se v březnu 2020 svět zastavil, od prvního dne platilo heslo L. Rona Hubbarda: „Kilo prevence má cenu tuny léčby“. Potom se Scientologická církev pustila do práce.

Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni.
Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni.

Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni. Celkově bylo ochráněno více než jeden milion metrů čtverečních.

Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý
Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý

A pak na konci března 2020 dodala Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý. Vše v digitální podobě, publikováno online ve 21 jazycích. Stránky zaznamenaly návštěvnost z celého světa.

Brožury – Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatníchjak se chránit rouškou a rukavicemi a jak zabránit šíření nemoci izolací – poskytují účinná preventivní opatření a vzdělávají jednotlivce v tom, co mohou udělat, aby udrželi sebe i ostatní zdravé.

Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL

Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL
 jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES

jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES
 jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION

jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION
Chick Corea
Chick Corea

V květnu 2020 byl na scientologickém televizním kanále odvysílán oceněný multikulturní koncert Stay Well s umělci jako Chick Corea a dalšími držiteli ceny Grammy. Účelem koncertu bylo zvýšit povědomí o tom, jak zůstat zdráv, a povzbudit lidi.

Poselství „Stay Well“ bylo pak dál mezinárodně představeno Dobrovolnými duchovními, týmem Scientologické církve, který reaguje na katastrofy a se řídí heslem L. Rona Hubbarda: „Něco se s tím dá udělat“.

Centrum diseminace a distribuce Scientologické církve v Los Angeles produkovalo 24 hodin denně a 7 dní v týdnu potřebné informační materiály o prevenci (ve 21 jazycích) a osobní ochranné prostředky (více než 35 000 kusů).

scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19
scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19

V květnu vyrazili scientologičtí dobrovolní duchovní ze všech církví na světě a vedli kampaň Zůstaň zdravý (Stay Well), která přinesla řešení komunitám po celém světě. Dobrovolní duchovní osobně doručili 7,5 milionů brožur Zůstaň zdravý do 43.600 zařízení po celém světě.

scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19
scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19

Stránka www.scientology.org „20/21 POHLED ZPĚT A POHLED VPŘED“ uvádí časový rozvrh úspěchů Scientologické církve v roce 2020 včetně interaktivní mapy fotografií dobrovolných duchovních z celého světa s ohromně vděčnými reakcemi lidí a úředníků včetně vládních uznání za vynikající podporu dobrovolných duchovních Scientologické církve.

L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard

Na počest 110. narozenin L. Rona Hubbarda se z celé planety začala valit radostná přání a velká uznání, jež jsou potvrzením péče a soucítění, s nimiž scientologické církve přispěly komunitám po celém světě. To je skvělým příkladem hlubokého a trvalého odkazu L. Rona Hubbarda.

A s tím začíná dalších 12 měsíců inspirace a dopad a vliv L. Rona Hubbarda stále roste a roste po celém světě.
www.lronhubbard.org
www.scientology.tv
www.scientology.org

myšlenka spojit domovy pro seniory a domovy pro sirotky

myšlenka spojit domovy pro domovy pro seniory a domovy pro sirotky
myšlenka spojit domovy pro domovy pro seniory a domovy pro sirotky

V Kanadě byla realizována geniální myšlenka spojit domovy pro domovy pro seniory a domovy pro sirotky.

Výsledek předčil všechna očekávání! Senioři našli milující vnoučata a sirotci poprvé cítili, co je láska a otcovská péče.
Lékaři zaznamenají zlepšení všech životně důležitých funkcí u starších lidí, probudí se velký zájem o život. Než děti přišly z útulku, starší lidé vypadali spíš jako mrtvooké mumie.
Děti, které poprvé odmítly své objetí, bojácné, nejisté a smutné, se staly obyčejnými hlučnými a rozrušenými dětmi.
Někteří našli rodinu, kterou nikdy neměli, jiní cítili teplo domu plného vnoučat.
Ideální řešení pro chytré lidi, kteří pochopí, že děti potřebují přístřeší a osamělé starší lidi a cítí se milované a užitečné.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

François Mitterrand
François Mitterrand

Bývalý francouzský prezident François Mitterrand nejprve vznesl myšlenku, že Evropa potřebuje rozvojovou banku. Představa se brzy poté stala realitou v důsledku ambiciózního nápadu francouzského prezidenta z roku 1991, který založil fungování londýnského sídla Evropské banky pro obnovu a rozvojovou banku (EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj), a to i za předpokladu, že mezinárodní finanční instituce založená za účelem pomoci a podpory přechodu zemí střední a východní Evropy (CEE) k tržní ekonomice po skončení studené války.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Akcionářská základna banky se od té doby postupně rozšiřovala a členství se nejprve rozšířilo na země bývalého Sovětského svazu a později na země jižního a východního Středomoří a středoasijského regionu.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Akcionáři EBRD v současné době zahrnují 69 zemí, jakož i Evropskou unii a Evropskou investiční banku. Maďarsko je členem banky od počátku a dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj byl vyhlášen zákonem v Maďarsku. EBRD v současné době působí ve více než 40 zemích od střední Evropy po střední Asii.

V prvních letech se EBRD aktivně podílela na reformě bankovního systému, liberalizaci cen, privatizaci a vytváření přiměřeného regulačního prostředí pro vlastnická práva v zemích regionu střední a východní Evropy. Méně charakteristické pro rozvojové banky má EBRD také zvláštní politický mandát, který podporuje pouze země, které se zavázaly k dodržování zásad pluralismu a pluralismu. Přestože se významná část činnosti EBRD zaměřuje na financování společností ze soukromého sektoru, organizace hraje důležitou roli také při podpoře finančních institucí. Poskytuje podporu jednotlivým finančním institucím poskytováním přímých investic a půjček pro další půjčky podnikům. Dalším významným zaměřením financování EBRD je dopravní, energetická, vodní a sanitační infrastruktura. Kromě toho, že EBRD zůstává věrná svým původním cílům deklarovaným v době jejího vzniku, byla v poslední době výrazně vylepšena její koncepce přechodu k tržní ekonomice. Původní myšlenka byla kromě důležitosti konkurenceschopnosti doplněna o ukazatele jako inkluzivní, dobře řízené, zelené, odolné a integrované.

Přechod na zelenou ekonomiku – ZÍSKEJTE

Vynikajícím příkladem tohoto posunu paradigmatu je „strategie“ přechodu na zelenou ekonomiku, kterou přijala EBRD v roce 2015, GET.(Green Economy Transition), jehož cílem je zvýšit financování projektů, které usnadňují přechod k ekologicky udržitelné nízkouhlíkové ekonomice a pomáhají předcházet tomu, aby se farmy trvale zasekly ve znečišťující, vysoce uhlíkové ekonomice a využívání životního prostředí, které zcela vyčerpává přírodní hodnoty . Díky GET představoval tento typ financování 46% z celkových ročních investic EBRD v roce 2019. Organizace zároveň dosud podepsala 34 miliard EUR na ekologické investice a financovala více než 1 900 ekologických projektů, u nichž se očekává snížení emisí CO2 o 102 milionů tun ročně. Jen v roce 2019 má EBRD více než 2,

Organizační struktura EBRD

Rada guvernérů odpovídá za celkové řízení banky a za definování strategických směrůOdpovědět. V této funkci bude Rada guvernérů rozhodovat o přijetí nových členů nebo o pozastavení členství; zvýšení nebo snížení základního kapitálu EBRD; pravomoc uzavírat obecné dohody o spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi; volby a odměny ředitelů a předsedy; schválení rozvahy a účtu zisků a ztrát; a stanovení rezerv EBRD a rozdělení a rozdělení čistého zisku. Všichni členové EBRD jsou zastoupeni v Radě guvernérů. Akcionáři jmenují guvernéra a v případě, že se ho nemůže účastnit, zástupce Rady guvernérů, který zastupuje nominující členský stát v zájmu nominujícího člena. Maďarsko zastupuje v Radě guvernérů současný ministr financí a jím jmenovaný zástupce. Rada guvernérů se schází nejméně jednou ročně a má hlasovací právo, jsou-li přítomny dvě třetiny guvernérů, pokud tato většina představuje alespoň dvě třetiny celkové hlasovací pravomoci členů.

23členné představenstvo odpovídá za provozní řízení EBRD Odpovědět. Ředitelé jsou voleni na 3 roky a funkční období je obnovitelné. Ředitelé jsou zastoupeni svými náhradníky v případě, že jim je zabráněno v účasti. Rada guvernérů odpovídá za celkové fungování EBRD a za všechny úkoly, které jí Rada guvernérů konkrétně svěřila, a má proto pravomoc připravovat práci rady guvernérů; definování politiky EBRD a přijímání rozhodnutí o půjčkách, zárukách, kapitálových investicích, výpůjčkách, odborné pomoci a dalších bankovních operacích EBRD v souladu s obecnými pokyny rady guvernérů; předkládání účtů za každý finanční rok Radě guvernérů ke schválení; a schválení rozpočtu EBRD. Představenstvo sídlí v londýnském sídle EBRD.

Mezinárodní vztahy Maďarské národní banky

Magyar Nemzeti Bank věnuje zvláštní pozornost mezinárodním profesionálním vztahům a účasti na odborných fórech mezinárodních ekonomických organizací a finančních institucí (ECB, Evropská komise, MMF, OECD, BIS). Prioritou banky je posílení integrace a vztahů EU se západními partnery, jakož i rozšíření východních vztahů.

Od 80. do počátku 90. let hrály v mezinárodních vztazích Maďarska klíčovou roli rozvojové instituce (skupina Světové banky, EBRD) a Mezinárodní měnový fond (MMF). Od té doby se zaměření mezinárodní spolupráce přesunulo na vztahy s institucemi Evropské unie a centrálními bankami členských států EU, přičemž byla samozřejmě udržována a rozvíjena předchozí spolupráce a vztahy s MMF, OECD a BIS. podle činnosti těchto institucí, subjektu, z nichž Banka každý týden vybírá výběr.

Kromě intenzivních vztahů s výše uvedenými institucemi a centrálními bankami členských států EU klade MNB velký důraz na spolupráci s centrálními bankami rozvíjejících se zemí mimo EU. Jednou z forem je účast na dvoustranných programech technické pomoci, v rámci nichž MNB pravidelně přijímá delegace z centrálních bank mimo EU, aby studovaly konkrétní obor, a MNB rovněž vysílá odborníky do zahraničí na technické poradenství. Dalším aspektem dvoustranných vztahů s partnerskými centrálními bankami je, že MNB od jara 2013 věnuje zvláštní pozornost ekonomickým procesům a aktivitám centrálních bank zemí, dokonce i těch mimo EU, které dosáhly významných výsledků na domácím i mezinárodním trhu, a měnová politika. mohou sloužit jako důležitý příklad pro Maďarsko z hlediska finanční stability nebo dohledu. Na základě této práce vytvořila MNB mezinárodní síť spojenců, která zahrnuje evropské i mimoevropské centrální banky. MNB s těmito institucemi spolupracuje v řadě oblastí na manažerské i expertní úrovni, což má za následek společné publikace, studijní návštěvy a vzájemnou účast odborníků z MNB a příslušných centrálních bank. Dříve byla tato linie posílena v období od července 2015 do května 2019 MNB s těmito institucemi spolupracuje v řadě oblastí na manažerské i odborné úrovni, což vede ke společným publikacím, studijním návštěvám a vzájemné účasti odborníků z MNB a příslušných centrálních bank. Dříve byla tato linie posílena v období od července 2015 do května 2019 MNB s těmito institucemi spolupracuje v řadě oblastí na manažerské i expertní úrovni, což má za následek společné publikace, studijní návštěvy a vzájemnou účast odborníků z MNB a příslušných centrálních bank. Dříve byla tato linie posílena v období od července 2015 do května 2019také zahraniční zastoupení .

Kromě toho je MNB zapojena do politiky otevírání se na východJejím cílem je pořádat co nejvíce odborných akcí pro MNB, stejně jako práce analytiků centrálních bank rozšířit zpracování a prezentaci finanční, ekonomické, zahraniční a domácí politiky a geopolitických otázek zkoumaného vztahu. V duchu otevírání se na východ posiluje MNB své vztahy s Čínskou lidovou bankou, ale důležitou oblastí je také rozšiřování spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V této druhé oblasti je třeba zdůraznit Fudanskou univerzitu v Šanghaji a Tsinghua University v Pekingu, s nimiž MNB v posledních letech navázala úzké vztahy. MNB také udržuje vynikající vztahy s Čínskou akademií sociálních věd (CASS), které mají podobu setkání na vysoké úrovni, přednášek a konferencí.

Spolupráce s mezinárodními výzkumnými středisky a think-tanky (jako je International Institute of Finance ) rovněž slouží k rozšíření mezinárodních vztahů MNB a vytvoření nových komunikačních kanálů se zahraničními partnery , díky nimž mohou analytici MNB přistupovat k informacím a znalostním základnám nahromaděným různými výzkumy ústavy a think tanky., která podporuje profesionální práci v centrální bance. Kromě toho mohou být výsledky zahraničních intelektuálních workshopů směrovány do vzdělávacích programů MNB prostřednictvím pozvání zahraničních odborníků a lektorů, jakož i společných výzkumů, akcí a publikací.

Mezinárodní konference a fóra odborníků pořádané MNB jsou důležitým základním kamenem prohlubování systému mezinárodních vztahů. Konference Lamfalussy Lectures Conference, která byla zahájena v roce 2014, se nyní stala nejvýznamnější mezinárodní výroční konferencí MNB a zahájila společné myšlení v souladu s příkladným dílem jmenovce v souladu s novou ústřední rolí světových centrálních bank.

Výzkumná činnost v Maďarské národní bance

Maďarská národní banka
Maďarská národní banka

Cílem ekonomického výzkumu v Magyar Nemzeti Bank je poskytnout pevný teoretický a empirický základ pro rozhodování o měnové politice a finanční stabilitě pomocí teoretických modelů na vysoké úrovni a použití nástrojů ekonomické analýzy. Proto v souladu se svými úkoly považuje Magyar Nemzeti Bank za prioritu rozvoj a pokračování výzkumných a analytických činností.

Magyar Nemzeti Bank usiluje o významný dopad nejen na domácím, ale i mezinárodním poli rozšířením svých ekonomických znalostí. Magyar Nemzeti Bank proto provádí výzkumné činnosti na několika svých ředitelstvích, která odpovídají profilu každého ředitelství. Cílem je vyvinout mezinárodně konkurenceschopnou znalostní základnu, která se bude zabývat aplikovaným i základním výzkumem souvisejícím s úkoly centrální banky.

Podrobný popis výsledků výzkumu je publikován v brožurách MNB Booklets, MNB Studies and Educational Booklets v maďarštině nebo angličtině a Credit Institutions Review rovněž pravidelně publikuje studie připravené na MNB. Analytici a výzkumní pracovníci Magyar Nemzeti Bank se snaží dát výsledky svého výzkumu na vědomí mezinárodní odborné veřejnosti. Za tímto účelem jsou pravidelně publikovány nejkvalitnější studie v domácích i mezinárodních vědeckých časopisech.

Maďarsko: Znovu náhled na hodnocení dva v jednom

Fitch i S&P mají příležitost 12. února přezkoumat hodnocení maďarského státního dluhu. Sotva vidíme, že by některá z agentur stiskla spoušť, protože základní procesy v ekonomice i ve veřejném financování je těžké identifikovat

Maďarsko: Znovu náhled na hodnocení dva v jednom
Maďarsko: Znovu náhled na hodnocení dva v jednom

Úvod
Hodnocení maďarského státního dluhu potvrdila agentura Fitch Ratings v srpnu 2020, zatímco S&P snížila výhled ratingu na stabilní z kladných hodnot v dubnu 2020. Hodnocení země zůstalo v kategorii „BBB“, dva stupně nad neinvestičním stupněm. Výhled je v obou případech stabilní, s odkazem na vyvážená pozitivní a negativní makro rizika.

Výhody a nevýhody
Fitch Ratings ve své nejnovější zprávě zdůraznila, že ekonomický dopad krize s koronaviry prudce zhorší fiskální metriky, ale očekává zlepšení po roce 2020. Fitch vidí, že maďarská ekonomika v roce 2021 poroste téměř o 5%, následovaný zhruba 7% růstem HDP v roce 2021. 2022, nejsilnější v regionu. Chcete-li vidět akci pozitivního hodnocení, předchozí recenze podtrhla dvě pole, která je třeba po pandemii zlepšit. Ve veřejných financích je třeba snížit úroveň dluhu k HDP a v makroekonomičtější předvídatelnější hospodářské politice je zapotřebí zlepšit podnikatelské prostředí se silnějšími střednědobými perspektivami růstu, aniž by docházelo k nerovnováhám, jako je vysoký deficit běžného účtu nebo dlouhá vysoká inflace.

Pokud jde o S&P, je jeho ekonomický výhled pro Maďarsko podobně pozitivní než Fitch Ratings, přičemž uvádí, že se očekává, že maďarská ekonomika dosáhne předpandemické úrovně reálného HDP počátkem roku 2022, dříve než většina ostatních ekonomik střední a východní Evropy. Maďarsko však musí překonat toto vysoké očekávání, že zahájí pozitivní ratingovou akci ze strany S&P. Existuje další pozitivní scénář s rychlejší konsolidací veřejných financí, než se očekávalo, například prostřednictvím opakujících se vládních přebytků.

Pokud jde o možnost negativního ratingového opatření, obě ratingové agentury zdůraznily, že takový krok může vyvolat trvale oslabující veřejné finance a nepříznivá dynamika dluhu. Vedle zhoršení fiskálních metrik představuje pro rating také riziko selhání řízení hospodářského oživení (S&P) a oslabení institucionálního rámce (Fitch).

Chcete-li provést poučný odhad možných výsledků, stojí za to podívat se na fiskální a makroekonomický výhled. Vláda plánuje v nadcházejících letech pouze mírné snížení dluhu, a to navzdory výraznému zvýšení úrovně dluhu. Pouze za jeden rok byla dekáda snižování dluhu zrušena. Na základě nejnovější oficiální projekce ministerstva financí však úroveň dluhu k HDP zůstane v roce 2021 nad 80% a do roku 2024 zůstane nad 70%. Vládní plány se vrátí k poměru schodku k HDP ve výši 3% jsou až v roce 2023. Tato rychlost jen stěží spustí pozitivní akci, ale měla by stačit, aby se zabránilo negativní.

Pokud jde o ekonomický výhled, v roce 2021 vidíme růst HDP o 4,3%, přičemž v příštím roce se zvýší o 5%. Tato základní linie je však obklopena pozitivními riziky, protože v našem optimistickém scénáři vidíme průměrný růst HDP 6% v letech 2021-2022. To také znamená zvýšené inflační riziko výhledu inflace, což znamená dlouhodobě vysokou inflaci. Jelikož silnější oživení by mohlo pramenit z lepšího, než se očekávalo zvýšení domácí poptávky (s vysokým poměrem dovozu), mohlo by to vést k prudšímu zhoršení metrik běžného účtu.

Verdikt
Po všech úvahách je stále těžké oddělit diskrétní změny od základního trendu ve fiskální a makroekonomické oblasti, protože jsme stále v režimu obnovy omezeném rozsáhlými omezeními. Navíc jsme neviděli jednostranný příběh, pokud jde o scénáře zhoršení nebo zpomalení hodnocení ratingových agentur. Na tomto pozadí vidíme pouze teoretickou šanci na pozitivní změny výhledu na základě relativního optimistického ekonomického hodnocení obou agentur. V obou případech připisujeme nejvyšší pravděpodobnost scénáři kontroly a potvrzení, protože poskytuje určitou volnost, aby bylo možné vidět, jak se věci po opětovném otevření utvářejí.

Společnost Detomatic s.r.o. IČO: 29248574

Detomatic s.r.o.
Detomatic s.r.o.

Společnost Detomatic byla založena v roce 2010 za účelem prodeje a distribuce komponent pro automatické systémy pro kontrolu pohybu vozidel a osob.

Díky promyšlenému a vhodně zvolenému sortimentu se záhy stala oblíbeným dodavatelem mnoha firem zabývajících se touto problematikou. Mezi aktuálně nabízenými výrobky naleznete mnoho speciálních zařízení a systémů, které patří  technicky a technologicky k nejzajímavějším výrobkům. Jedná se např. o velmi rychlé nebo velmi dlouhé závory, kde jsou vesměs aplikovány zcela nové mechanické a řídící prvky a designové řešení. Totéž se týká celého sortimentu turniketů, přístupových systémů i mnoha dalších komponent pro kontrolu přístupu, které jsou univerzálně použitelné pro jakékoliv aplikace.

Ekonomika si to nemůže dovolit, uvolňování

Ekonomika si to nemůže dovolit, uvolňování
Ekonomika si to nemůže dovolit, uvolňování

Ekonomika si to nemůže dovolit, volnost je nekonečná a reformy pokračují. Oddělení veřejné politiky přijímá makroekonomické myšlení, které není stimulující, ale získá základ pro získání času na reformy a vytvoření kombinace silných reforem a široké měny. Jeho cílem je zajistit se proti poklesu investic do nemovitostí investicemi do infrastruktury, ale současný efekt se opakoval a ve druhém čtvrtletí se očekává růst stabilního růstu.
Podle údajů zveřejněných čínským Národním statistickým úřadem ve středu (13. května) se průmyslová přidaná hodnota Číny nad stanovenou velikost v dubnu meziročně zvýšila o 5,9%, celkový maloobchodní prodej spotřebního zboží se meziročně zvýšil o 10% meziročně se investice do fixních aktiv mezi lednem a dubnem meziročně zvýšily o 12%, nedosáhly tržních očekávání a po mnoho let byly na nízké úrovni.

V tomto ohledu komentujeme následující:

Nízká úroveň průmyslové výroby mírně vzrostla. V důsledku eliminace faktoru Jarní festival by se meziroční tempo průmyslového růstu v dubnu mělo zrychlit, ale rozsah je nižší, než se očekávalo. Tempo růstu tradičních průmyslových odvětví mírně vzrostlo na nízké úrovni, energetický průmysl vzrostl o 0,7% a ocelářský průmysl o 6,1%. Tempo růstu rozvíjejících se odvětví se na vysoké úrovni zpomalilo. Průmyslová elektronika v oblasti počítačových komunikací vzrostla o 10,2% a tempo růstu odvětví výroby železnic, lodí, letectví a dalších dopravních zařízení prudce pokleslo na 9,2%. Tempo růstu východní, střední a západní oblasti se sezónně odrazilo a severovýchodní region byl meziročně -4,2% a pokračoval v negativním růstu.

② Zvyšují se prodeje nemovitostí a nová výstavba, investice do nemovitostí klesají, výroba klesá a infrastruktura je slabá. 1) V dubnu se kumulativní meziroční pokles prodeje nemovitostí v tuzemsku snížil na -3,1% a tempo růstu investic do nové výstavby se snížilo na -17,3%, ale investice do rozvoje nemovitostí meziročně vzrostly pouze o 0,5% meziročně a tempo růstu nadále prudce klesalo z 6,5% v březnu 2) Meziroční růst investic do infrastruktury, u kterého se očekávalo vysoké naděje pro měsíc, prudce poklesl z 24,5% na 16,1%; 3) Slabý domácí a zahraniční poptávka způsobila prudký pokles výrobních investic z 10,3% na 9,0% a hodnota exportní dodávky meziročně prudce poklesla na -2,9%, což souvisí s oslabením globální vnější poptávky a nadměrnou silou jüanu( 6,4699 , 0,0020 , 0,03% ) , což je hodné bdělosti.

③ Nominální a skutečná spotřeba meziročně mírně poklesla. Příjem ze stravovacích služeb u jednotek nad stanovenou velikostí se nadále mírně zvýšil na 7,2%, tempo růstu spotřeby nemovitostí a komunikací zůstalo vysoké a tempo růstu prodeje automobilů zůstalo nízké.

④Politika: Ekonomika si to nemůže dovolit, volnost je nekonečná a reforma pokračuje. Oddělení veřejné politiky přijímá makroekonomické myšlení, které není stimulující, ale získá výsledek, aby si získalo čas na reformu a vytvořilo kombinaci silné reformy a široké měny. Jeho cílem je zajistit proti poklesu investic do nemovitostí investice do infrastruktury, ale současný efekt se opakoval a ve druhém čtvrtletí se očekává růst stabilního růstu. Substituce dluhopisy místní správy snižuje bezrizikové úrokové sazby a zvyšuje chuť k riziku. Očekává se, že v budoucnu dojde ke snížení úrokové sazby a rezervního poměru, zrušení půjček hypotéky, sekuritizace úvěrových aktiv a posouzení poměru půjčky k vkladu.

⑤Trh: zopakovat reformu transformace skotu. V kontextu uvolňování měny, fiskálního dna, reforem, bezrizikových úrokových sazeb a hodnocení rizik pokračuje trend jmenovitě řízeného býka. Největší nejistota pramení z krátkodobé regulace a dlouhodobých ekonomických základů. Po rychlosti a vášni pozorně sledujte signály ekonomického dna a peněžního uvolnění. V poslední době nás znepokojuje nahrazování komunálního dluhu, centrální restrukturalizace podniků, tři hlavní regionální strategie pro stabilní růst, sedm hlavních typů klíčových investičních projektů, úsvit komodit, vojenský průmysl, internet +, ochrana životního prostředí, nebankovnictví, nemovitosti, a bankovnictví.

Internacionalizace renminbi se plošně zrychlí

Sina Finance
Sina Finance

Současný stupeň otevření kapitálového účtu je 85% a očekává se, že RMB( 6,4699 , 0,0020 , 0,03% ) v roce 2015 volně směnitelný. Šanghajská zóna volného obchodu zároveň pilotuje internacionalizaci RMB, která by měla být podporována. V poslední době začali piloti otevírat osobní kapitálové projekty a zakládat komoditní trh denominovaný v renminbi. Kromě toho by měla být Asijská infrastrukturní investiční banka podporována, aby vytvořila koš měn včetně renminbi.
Současný stupeň otevření kapitálového účtu je 85% a očekává se, že RMB bude v roce 2015 volně směnitelný. Za prvé, v roce 2015, posledním roce dvanáctého pětiletého plánu, zrychlil postup směnitelnosti RMB na kapitálovém účtu. Dne 22. března prezident Zhou Xiaochuan při návštěvě čínského Fóra pro rozvoj v roce 2015 uvedl, že rok 2015 je pouze posledním rokem dvanáctého pětiletého plánu, a hodlá dosáhnout směnitelnosti kapitálového účtu prostřednictvím různých reformních snah.

Internacionalizace renminbi se plošně zrychlí
Internacionalizace renminbi se plošně zrychlí

„Dvanáctý pětiletý plán“ navrhuje „urychlit realizaci směnitelnosti RMB pod kapitálovým účtem“. Zadruhé, pilotní (kvalifikovaní tuzemští komanditisté) QDLP a makroobezřetnostní řízení zahraničního dluhu. Ředitel Guo Song z oddělení řízení kapitálových projektů SAFE 22. března uvedl: „Piloti QDLP zahájení na třech místech doufají, že bude existovat více kanálů pro odchod nebo přivedení kapitálu. Pilotní poměry zahraničního dluhu na třech místech disciplína a pilotní reformy pro makroobezřetnostní řízení zahraničního dluhu. Všechna tato opatření neustále napředávají proces směnitelnosti kapitálového účtu. “

Šanghajská zóna volného obchodu pilotuje internacionalizaci RMB, která by měla být podporována. Jádrem finančního ujednání v Šanghajské zóně volného obchodu je vytvoření mostu mezi offshore RMB trhem a onshore RMB trhem. Po vytvoření zóny volného obchodu vzrostl objem přílivu a odlivu kapitálu. Vezměme si jako příklad příliv, tempo růstu ve třech čtvrtletích přesáhlo 50%. Nejprve spusťte pilotní program QDII2 (Qualified Domestic Individual Investor). To znamená otevřít osobní kapitálové projekty. Zadruhé, urychlete zřízení platformy pro obchodování s komoditami denominované v RMB. Jako je ropa, zlato, stříbro atd.

Povzbuďte Asijskou infrastrukturní investiční banku, aby vytvořila koš měn včetně renminbi. Zaprvé, pokud asijská infrastrukturní investiční banka dokáže založit koš měn, včetně renminbi výrazně podpoří internacionalizaci renminbi. Zadruhé podpořte Asijskou infrastrukturní investiční banku ve vydávání dluhopisů denominovaných v RMB.

Aktivně propagujte renminbi, aby se připojili k SDR, a je vysoká pravděpodobnost, že se renminbi připojí k SDR v roce 2015. Schaeuble 29. května na tiskové konferenci konané po schůzce ministrů financí G7 uvedl: „Ministři financí sedmi zemí diskutovali o otázce renminbi a souhlasili s tím, že by renminbi měl být zahrnut do Mezinárodního měnového fondu [微 博] Měnový koš SDR. “

Nejdůležitějším úkolem je nejprve urychlit volnou směnitelnost renminbi. SDR je mezinárodní rezervní aktivum vytvořené MMF [Weibo] v roce 1969 k vyrovnání nedostatečných oficiálních rezerv členských zemí. V současné době je určeno košem rezervních měn složených ze čtyř měn: americký dolar, euro, Japonský jen a britská libra.

Technicky zahrnutí koše měn SDR vyžaduje, aby za něj hlasovalo alespoň 70% členských zemí MMF, jehož jádrem jsou Spojené státy. Spojené státy v současné době ještě nejsou připraveny na vstup RMB do SDR.

Pokud jde o předpisy, podle příslušné definice Mezinárodního měnového fondu v roce 2011 musí být členství v koši SDR splňovat dvě široké kategorie požadavků. Jednou z nich je váha mezinárodního obchodu a druhou je kritičtější, což je „Zdarma k použití“.

Čína se ve skutečnosti stala v roce 2013 největším obchodním státem na světě, takže RMB podle této normy téměř nebrání vstupu do koše SDR. Mezinárodní měnový fond však ve skutečnosti klade větší důraz na koncept „volně použitelného“ a současně hodlá tento koncept postupně převést na „standard rezervních aktiv“. Obecně řečeno, tato široká kategorie standardů zahrnuje několik konkrétních ukazatelů : Poměr na devizovém spotovém a derivátovém trhu a to, zda existují vhodné nástroje pro zajištění úrokového trhu.

Zadruhé, RMB je v současné době druhou nejsilnější měnou na světě. Zatřetí, zahrnutí renminbi do SDR vede ke snížení systémového rizika aktiv. Kromě renminbi patří ostatní čtyři měny k vyspělým ekonomikám a jejich ekonomické výkyvy jsou konzistentní, což zvyšuje systémové riziko rezervních měn.

Zvyšující se hlas zahrnutí akcií A do indexu MSCI naznačuje, že akcie A jsou postupně v souladu s mezinárodním kapitálovým trhem, ale usuzujeme, že pravděpodobnost zařazení je relativně malá. Index MSCI je srovnávací index nejčastěji používaný globálními správci portfolia. Podle odhadů MSCI je v Severní Americe a Asii více než 90% institucionálních mezinárodních majetkových aktiv založeno na indexu MSCI.

Existuje až 5 719 fondových společností, které sledují index MSCI, s celkovým kapitálem 3,7 bilionu amerických dolarů. Hlas zahrnutí do indexu MSCI je stále hlasitější, bez ohledu na to, zda je nakonec zahrnut, ale jedna věc je jistá. V posledních letech řada reforem na kapitálovém trhu dosáhla počátečních výsledků a přitáhla pozornost mezinárodního kapitálového trhu. Tato řada reforem zahrnuje aktivní pokrok v reformě registračního systému.Po otevření burzy šanghaj-hongkongská burza cenných papírů je také v řádné přípravě burza shenzhen-hongkongská burza cenných papírů. Pokud jsou zahrnuty akcie A, očekává se, že přinese příliv kapitálu ve výši 18 miliard USD. Je však třeba urychlit reformy, pokud jde o daně a integritu.

Zároveň však internacionalizace RMB čelí mnoha výzvám.

Vynutit uvedení na trh úrokových sazeb, reformu volných pohyblivých směnných kurzů a liberalizaci kapitálových účtů. V současné době je domácí ekonomika v období růstu a posunů a tlak na ekonomiku směrem dolů je větší. V kontextu vnitřních potíží je velmi obtížné urychlit reformu marketingu úrokových sazeb, volný pohyb směnného kurzu, otevření kapitálového účtu a změnu měnové politiky.

Vytvořit nový systém finančního dohledu. Po marketingu úrokových sazeb, volném pohybu směnných kurzů a liberalizaci kapitálových účtů projde celý finanční systém kvalitativními změnami, které vyžadují přechod příslušného regulačního systému z kontroly na testování.

Tlak na stabilizaci růstu je vysoký a roste očekávané oslabení juanu. V současné době je domácí ekonomika pod velkým tlakem směrem dolů, přičemž vývoz od ledna do dubna činil 690,16 miliardy USD, což představuje nárůst pouze o 1,6%.

Vstup do SDR vyžaduje překonání překážek, které by Spojené státy mohly uplatnit svou veta. Spojené státy mají v současné době 16,75% hlasovacích práv, což znamená, že mají právo vetovat nejdůležitější rozhodnutí MMF. Vstup RMB do SDR zahrnuje změny v měnovém koši SDR, což povede k revizi mnoha souvisejících předpisů. Je zapotřebí zásadních rozhodnutí, která vyžadují více než 85% hlasů. Proto je postoj USA kritický. Soudě podle skutečnosti, že americký Kongres v posledních několika letech nehlasoval, aby zmocnil americkou vládu k účasti na reformě MMF, je nejobtížnějším spojením, kterým se lze dostat.