Jihoafrický zemědělský sektor se připravuje na dopad protestů zemědělců z EU

Vzhledem k tomu, že protesty zemědělců v EU přetrvávají, jihoafričtí zemědělci posuzují potenciální dopady na místní produkci a vývoz. Protesty v EU se týkají především snižování zemědělských dotací, tlaku na omezení používání chemikálií a hnojiv a potřeby ochrany dovozu. Tyto problémy jsou pro jihoafrické zemědělství významné kvůli jeho silným obchodním vazbám s EU, přičemž EU absorbuje 27 % celkového zemědělského vývozu Jihoafrické republiky.

Cílový plán EU v oblasti klimatu do roku 2030, včetně strategie „Z farmy na stůl“, má za cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Tyto změny se však budou vztahovat i na obchodní partnery, jako je Jihoafrická republika, takže je klíčové sledovat vliv protestů farmářů na úpravy politiky EU.

Z pohledu Jihoafrické republiky je zásadní vyvážení agrochemického využití a produktivity pro udržitelnost životního prostředí. Umírněný přístup s proveditelnými časovými harmonogramy, který zemědělci z EU prosazují, stojí za podporu. To by zajistilo pokračování obchodu mezi Jihoafrickou republikou a EU za současných podmínek.

Mezi protestujícími farmáři také sílí protekcionistické nálady, což je znepokojivé pro Jihoafrickou republiku, exportně orientovaný sektor se silnými vazbami na EU. Jihoafrický zemědělský sektor již dříve čelil protekcionistickým tendencím na trhu EU, zejména s citrusy. Výsledky zemědělských protestů EU budou mít důsledky pro Jižní Afriku.

A konečně, vzhledem ke globálnímu vlivu právních předpisů EU v oblasti životního prostředí musí Jižní Afrika usilovat o diverzifikaci svých trhů. Prozkoumání trhů, jako je Čína, Jižní Korea, Japonsko, Vietnam, Tchaj-wan, Indie, Saúdská Arábie, Mexiko, Filipíny a Bangladéš, je zásadní, zatímco zachování přístupu na trh EU je pro zemědělství Jižní Afriky zásadní.

Zdroj: www.dailymaverick.co.za