Pozor na podvodné e-maily

From: lizzy Raphael <cptenerstandson@gmail.com>
Sent: Monday, June 22, 2020 1:29 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Zdravím pani Lizzy Raphael.

 

Zdravím pani Lizzy Raphael.

Píšem vám základňu pre váš dobrý profil, prosím. Potrebujem vašu pomoc, aby ste mohli investovať do podnikania v Martine. Som presvedčený, že musím spolupracovať s občanom, ktorý má skúsenosti, aby som mohol bezpečne investovať vo vašej krajine. Volám sa pani Lizzy Raphael.

Môj zosnulý manžel sa zaoberá ropou so sudánskou federálnou vládou a máme osobnú ropnú firmu v meste Bentiu Oil Zone a meste Upper Nile. To, čo fyzicky prežívam, nechcem to znova zažiť vo svojom živote z dôvodu nedávnych občianskych a etnických kríz spôsobených prezidentom Salvou Kiirom a vodcom povstalcov Riekom Macharom.

Bol som v utečeneckom tábore Spojených národov v Čade, aby som zachránil svoj život a život svojej malej dcéry. Chcem požiadať o vaše partnerstvo s dôverou a preniesť a investovať 8 miliónov dolárov, ktoré uložil môj zosnulý manžel, do vašej krajiny, pretože môj život už nie je v našej krajine bezpečný,

pretože povstalci hľadajú rodiny všetkých ropných obchodníkov v tejto krajine, ktorí ich zabijú a hovoria, že sú to ľudia, ktorí robia krajinu suchou. Aj keď neviem, ako sa budete cítiť k môjmu návrhu, ale pravdou je, že som sa vkradol do Čadu v našej susednej krajine pred pandémiou vírusu koróny v našej krajine.

Unikol som so svojou malou dcérou, keď povstalci vpadli do nášho domu a zabili môjho manžela ako jedného z veľkých predajcov ropy v krajine, odvtedy som na úteku. Opustil som svoju krajinu a presťahoval som sa do susednej krajiny Čad s malým prímerím, ktoré sme mali, kvôli dohode o mierovom stretnutí tvárou v tvár. koordinovaný bývalým ministrom zahraničných vecí USA a Organizáciou Spojených národov v Etiópii (Addis Abeba) medzi našim prezidentom Salvou Kiirandom a vodcom povstalcov Riekom Macharom, aby zastavili túto vojnu. Za účelom potvrdenia a preukázania vám pošlem posledné výpisy z účtu a ďalšie dokumenty fondu s bankovými údajmi. Počkám od vás, aby som vám dal podrobnosti.

S láskou od
Pani Lizzy Raphael

Greetings  From Mrs Lizzy Raphael.

I am writing you base on your good profile, Please. I need your assistance to invest in Martine business. I believe that I have to partner with a citizen with experience to be safe in investing in your country. My name is Mrs. Lizzy Raphael.

My late husband deals on Crude Oil with Federal Government of Sudan and we have a personal Oil firm in Bentiu Oil zone town and Upper Nile city. What I have experience physically, I don’t wish to experience it again in my life due to the recent civil and Ethnic crises caused by our President Mr. Salva Kiir and the rebel leader Mr. Riek Machar.

I have been Under United Nation refugee camp in Chad to save my life and that of my little daughter. I want to solicit for your partnership with trust to transfer and invest the $8 million dollars deposited by my late husband, to your country because my life is no longer safe in our country,

since the rebels are looking for the families of all the oil business men in the country to kill, saying that they are the people that is making the country dry. Though, I do not know how you will feel to my proposal, but the truth is that I sneaked into Chad our neighboring country before the corona virus pandemic in our country.

I escaped with my little daughter when the rebels bust into our house and killed my husband as one of the big oil dealers in the country, ever since then, I have being on the run. I left my country and move to Chad our neighboring country with the little ceasefire we had, due to the face to face peace meeting accord. coordinated by the former US Secretary of State, and United Nations in Ethiopia (Addis Ababa) between our President Mr. Salva Kiirand the rebel leader Mr. Riek Machar to stop this war. I will send you the recent statement of account and the other documents of the fund with bank details for your acknowledgement and prove. I will wait to hear from you so as to give you details.

With love from
Mrs.  Lizzy Raphael

 

———————————

Received: from mail-il1-f194.google.com ([209.85.166.194])
by icewarp.savana.cz (Savana Mail Server) with ESMTP (SSL) id 202006221329017273
for <hugo@ventil.com>; Mon, 22 Jun 2020 13:29:01 +0200
Received: by mail-il1-f194.google.com with SMTP id t8so15498431ilm.7
for <hugo@ventil.com>; Mon, 22 Jun 2020 04:29:00 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20161025;
h=mime-version:reply-to:from:date:message-id:subject:to;
bh=DskdTRGbD+b23tJLJQZuiezMqIKLzgwWf8spNGiF0GA=;
b=f11mDNOQGZ1XYZJecyPVYDl4Wh9mPfPXCKOwwewC5KYqcg8bUOexNY8lRvUvefUfh1
QJZm1GixPNf03Yw8nBrpXvt70UYk3J6fEnEdKi/c0A9GahcvQ8HqR4BeW7+ZIcCXdbP/
Jsf23/P8JVU4IrhfN6mEH09WjOXaH1oCZI2KTmus8CzGu/Bd9U9iCmH7g36LYGCCPR4K
U8ZU09XFyzKNikwV5y2cmk2e8AtAlWXYjFTzgeTABpJOGNx7B0zeg4xGd7o9xstWKmKt
S8m4H7o4/+yuz1w35JypgEnDDjprOA5G+i7ok4pQU/U4169+IQo6ej4qIaz/wHcyyCEg
d3fA==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20161025;
h=x-gm-message-state:mime-version:reply-to:from:date:message-id
:subject:to;
bh=DskdTRGbD+b23tJLJQZuiezMqIKLzgwWf8spNGiF0GA=;
b=ISqmPvYAqEhiPx1n6zNo/AXTv4Fuq3wgmK9iS9P2ZnzEYEsRdARfI/TVuDCOYQf8WN
t6BOSjMhKY+5oy3KkYmVqWHoOYvyyj4+8dA0UXGU4IhIUBiFeDOZxvJNaBmwn/v/X5gk
g6fj3hcX1WunUK7e/srBnRPn5I/SmpnfbOZUdXD9uROI7GuF7a8GX1k4Da5zUpArt/LW
j1IyQZ6/dokRZRkj4+u+aWgrw667pTQcPjHHngRWkxe8fWEhwEQiR8WUTswYT1RlpM0J
s50H3avbrOx2JezC7GRzYOoEoVJ+cy50sawwrD6geZpoYDSL4lGdwvMWL5Pb1+YuzGQx
VRVQ==
X-Gm-Message-State: AOAM5335noHNqFnPkvpnMK25zvrVF3B7TpAlko3gAL1Ujx2GVAcr2c5G
/cXP8XVUfZ+WMdDoamg99bU5UK64mqOtcTR2S2M=
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJxDe/7KbEFBFpMTeTTAMxwB6u0Hrl/uDGO9A+eKhAMiQ4PrVJQrTkcSXhX3xcT+XOWHPnctZsLPxY8fPRk7RTg=
X-Received: by 2002:a05:6e02:dc5:: with SMTP id l5mr16308349ilj.216.1592825339362;
Mon, 22 Jun 2020 04:28:59 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
Reply-To: lizzyraphael6@gmail.com
From: lizzy Raphael <cptenerstandson@gmail.com>
Date: Mon, 22 Jun 2020 11:28:47 +0000
Message-ID: <CAMO+PythQEXCpuQOjmMsFaaAM7V-rm0nJArW46ZNACRdzzxucA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Zdrav=C3=ADm_pani_Lizzy_Raphael=2E?=
To: undisclosed-recipients:;
Content-Type: multipart/alternative; boundary=“0000000000008ac37905a8aa8ceb“
Bcc: hugo@ventil.com
X-Spam-Status: No, hits=0.10 required=5.00 tests=DKIM_VALID=-0.10,SPF_PASS=0.00,SPF_HELO_NONE=0.00,HTML_MESSAGE=0.20
version=3.3.2
X-Spam-Level:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz

Národní sauna s.r.o. , Praha IČO 08644501

Národní sauna s.r.o.
IČO: 08644501
Z. KAPITÁL: 75 Kč
SCHRÁNKA: 59ngb42
Národní sauna s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
29. říjen 2019
Spisová značka C 322545/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Národní sauna s.r.o.
Sídlo Ostrovní 225/1, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 08644501
Právní forma Společnost s r.o.

Národní sauna s.r.o. , Praha IČO 08644501
Národní sauna s.r.o. , Praha IČO 08644501

Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Ing. Lukáš Otevřel
Praha
Den vzniku funkce: 29. říjen 2019
Den vzniku členství: 29. říjen 2019
Jednatel
Miroslav Sládek
Znojmo
Den vzniku funkce: 29. říjen 2019
Den vzniku členství: 29. říjen 2019
Jednatel
Stanislav Majer
Praha
Den vzniku funkce: 29. říjen 2019
Den vzniku členství: 29. říjen 2019
Počet členů
3
Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Ing. Lukáš Otevřel
Praha
Podíl: Vklad: 25,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Společník
Miroslav Sládek
Znojmo
Podíl: Vklad: 25,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Společník
Stanislav Majer
Praha
Podíl: Vklad: 25,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.00 %
Základní kapitál 75,-Kč

Croxley Group s.r.o. , Praha IČO 08579130

Croxley Group s.r.o.
IČO: 08579130
Z. KAPITÁL: 50 000 Kč
SCHRÁNKA: xvcenbn
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Croxley Group s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 3. říjen 2019

Croxley Group s.r.o. , Praha IČO 08579130
Croxley Group s.r.o. , Praha IČO 08579130

Spisová značka C 321363/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Croxley Group s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08579130
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
PATRIK OLÁH
Chrudim
Den vzniku funkce: 3. říjen 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
PATRIK OLÁH
Chrudim
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 50 000,-Kč

8040 For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 – Bila Hora, Bělohorska

For rent a fully furnished apartment (2+kk), 50 m2 on the first floor of a house with a shop on the ground floor.

8040 For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 - Bila Hora, Bělohorska
8040 For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 – Bila Hora, Bělohorska

The living room furnished with a sofa, armchair, coffee table and chest of drawers is connected to the kitchen fitted with a electric stove with ceramic hob, electric oven, refrigerator with freezer.

For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 - Bila Hora, Bělohorska
For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 – Bila Hora, Bělohorska

The bedroom has a double bed, two chests of drawers and a built-in wardrobe. Bathroom with shower, toilet and washing machine.

For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 - Bila Hora, Bělohorska
For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 – Bila Hora, Bělohorska

In the bathroom, living room and kitchenette is tiled flooring, in the bedroom laminated floor.

For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 - Bila Hora, Bělohorska
For rent furnished one bedroom apartment 2+kk Praha 6 – Bila Hora, Bělohorska

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk, 50 m2 v prvním patře domu ve kterém je v přízemí obchod. Obývací pokoj vybavený gaučem, křeslem konferenčním stolkem a komodou je propojený s kuchyní vybavenou sporákem se sklokeramickou varnou deskou, troubou, lednicí s mrazákem. V ložnici je manželská postel, dvě komody a vestavěná šatní skříň. Koupelna se sprchovým koutem, WC a pračkou. V koupelně, obývacím pokoji a kuchyňském koutě na podlaze dlažba, v ložnici plovoucí podlaha.

Asserta Corporation, s.r.o. , Praha IČO 08545405

Asserta Corporation, s.r.o.
IČO: 08545405
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč
SCHRÁNKA: xnqd27n
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Asserta Corporation, s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 25. září 2019

Asserta Corporation, s.r.o. , Praha IČO 08545405
Asserta Corporation, s.r.o. , Praha IČO 08545405

Spisová značka C 320749/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Asserta Corporation, s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo 08545405
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
DOMINIK DUCHÁČ
Česká Lípa
Den vzniku funkce: 25. září 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
DOMINIK DUCHÁČ
Česká Lípa
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 1 000,-Kč

PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. , Praha IČO 08537631

PROSS SPORT SERVICES, s.r.o.
IČO: 08537631
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč
SCHRÁNKA: bjgdwgb
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 23. září 2019

PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. , Praha IČO 08537631
PROSS SPORT SERVICES, s.r.o. , Praha IČO 08537631

Spisová značka C 320612/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma PROSS SPORT SERVICES, s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08537631
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
TOMÁŠ MOJŽÍŠ
okres Pardubice
Den vzniku funkce: 23. září 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
TOMÁŠ MOJŽÍŠ
okres Pardubice
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 1 000,-Kč

Corleonis Investments, s.r.o. , Praha IČO 08503770

Corleonis Investments, s.r.o.
IČO: 08503770
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč
SCHRÁNKA: ak4c6gg
ADRESA: Praha 2 Vinohrady Varšavská 715/36

Corleonis Investments, s.r.o. , Praha IČO 08503770
Corleonis Investments, s.r.o. , Praha IČO 08503770

Corleonis Investments, s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
11. září 2019
Spisová značka C 320057/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Corleonis Investments, s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08503770
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/
Statutární orgán
Jednatel
ing. Vladimír Marek
Kladno
Den vzniku funkce: 11. září 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
ST.PAUL’S INVESTMENTS LTD
Registrační číslo: 12143172
71-75 Shelton Street, WC2H9 Covent Garden, London
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 10 000,-Kč

Tomichef s.r.o. , Praha IČO 08460272

Tomichef s.r.o.
IČO: 08460272
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč
SCHRÁNKA: d9sb85z
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Tomichef s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
28. srpen 2019
Spisová značka C 319313/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Tomichef s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08460272
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
TOMÁŠ PROTUŠ
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. srpen 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
TOMÁŠ PROTUŠ
Slovenská republika
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 1 000,-Kč

A&K proset s.r.o. , Praha IČO 08460710

A&K proset s.r.o.
IČO: 08460710
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč
SCHRÁNKA: 56kb87h
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

A&K proset s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
28. srpen 2019
Spisová značka C 319318/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma A&K proset s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08460710
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ostraha majetku a osob
Statutární orgán
Jednatel
Jiří Balej
okres Chomutov
Den vzniku funkce: 28. srpen 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Jiří Balej
okres Chomutov
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 10 000,-Kč

Folmont s.r.o. , Praha IČO 08446351

Folmont s.r.o.
IČO: 08446351
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 3yzbxci
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

Folmont s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
26. srpen 2019
Spisová značka C 318456/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Folmont s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo
08446351
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Vasyl Motrynets
Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 26. srpen 2019
Den vzniku členství: 26. srpen 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Vasyl Motrynets
Nový Bydžov
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč