30. NIKDO TI NESMÍ VZÍT TVOJE PRÁVA

30. NIKDO TI NESMÍ VZÍT TVOJE PRÁVA

Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.

30 LIDSKÝCH PRÁV