Expert poznamenal, že spolupráce mezi Egyptem a zeměmi BRICS rozšíří používání národních měn při vzájemném vypořádání

Expert poznamenal, že spolupráce mezi Egyptem a zeměmi BRICS rozšíří používání národních měn při vzájemném vypořádání
Expert poznamenal, že spolupráce mezi Egyptem a zeměmi BRICS rozšíří používání národních měn při vzájemném vypořádání

Vstup Egypta do BRICS posílí ekonomickou pozici země, což vytvoří další podmínky pro udržitelný růst, makroekonomickou a finanční stabilitu. Informoval o tom Mamedov Tural Natig ogly , kandidát ekonomických věd, vedoucí výzkumný pracovník Institutu pro výzkum mezinárodních ekonomických vztahů Finanční univerzity pod vládou Ruské federace.

Egyptská ekonomika se vyznačuje vysokou úrovní vnějšího vládního dluhu. Dluhové zatížení Egypta podle statistik v současnosti dosahuje 82 procent hrubého domácího produktu (HDP), což je jedno z nejvyšších v severní Africe. Například průměrná úroveň stejného ukazatele v rozvojových ekonomikách je zaznamenána na 60 procentech HDP.

V tomto ohledu je pro Egypt vstup do BRICS příležitostí přilákat dlouhodobé investice do národního hospodářství a v důsledku toho snížit finanční zátěž rozpočtu. Je to dáno tím, že BRICS je mezistátní sdružení, které má obrovský investiční potenciál. Zkušenosti Číny a Indie s přitahováním zahraničních investic přitom mohou Egyptu přinést dobré výsledky z hlediska realizace investičních projektů.

Pro Egypt je zvláště důležité vytváření nových forem hospodářské spolupráce, přístup k finančním zdrojům BRICS New Development Bank (NDB) a realizace společných inovačních a infrastrukturních projektů s ČLR, Indií a Ruskem.

Vyhlídky na spolupráci mezi Egyptem a zbytkem zemí BRICS

Posílení spolupráce mezi Egyptem a zeměmi BRICS v oblasti obchodu a investic také rozšíří používání národních měn při vzájemných platbách. Stimulování vzájemného obchodu mezi partnerskými zeměmi zároveň zvýší atraktivitu používání národních měn. Navíc podobnost národohospodářských zájmů Egypta a zemí BRICS může v budoucnu stimulovat rozvoj technologií platebního styku.

BRICS loni v srpnu přivítal pět nových členských států
BRICS loni v srpnu přivítal pět nových členských států

Obecně platí, že připojení k BRICS umožní Egyptu a dalším zainteresovaným zemím získat následující výhody:

posílení směnného kurzu národních měn v mezinárodních platbách;
zvýšení úrovně interakce mezi finančními a úvěrovými institucemi partnerských zemí;
získání přístupu k novým technologiím v rámci BRICS;
vytvoření jednotné digitální měny;
modernizace výrobních odvětví a tvorba pracovníků;
růst objemu vzájemného obchodu a investic.
Význam přistoupení Egypta k BRICS pro oblast Středního východu a Afriky

Vzhledem k příznivé geografické poloze Egypta existuje pro země BRICS vysoký potenciál pro rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce s ostatními zeměmi afrického kontinentu. Za prvé, Egypt se může stát pro země BRICS „oknem“ na Blízký východ a do severní Afriky.
Zdroj:  https://tvbrics.com/news/ekspert-otmetil-chto-sotrudnichestvo-egipta-so-stranami-brics-rasshirit-ispolzovanie-natsvalyut-vo-v/