Eseje o regulaci životního prostředí

Eseje o regulaci životního prostředí
Eseje o regulaci životního prostředí

Tato práce rozvíjí analýzu environmentální hospodářské politiky uplatňované v rámci otevřené ekonomiky a uzavřené ekonomiky. Studuje dopady dobrovolných a povinných předpisů na blahobyt a životní prostředí s přihlédnutím k heterogenitě hospodářských subjektů a zemí. Zejména se zajímá o různé typy ekoznaček v autarkách (kapitola 1) a po otevření mezinárodního obchodu (kapitola 2); víceúrovňové programy poskytování informací (kapitola 3); a daně z emisí a zelené veřejné zakázky (kapitola 4). Analýza ukazuje, že nejen vláda, ale také ekologičtí spotřebitelé mohou přimět i ekologicky lhostejné výrobce, aby se rozhodli jednat s respektem k životnímu prostředí. Nástroje environmentální politiky vyvolávají na trzích obsluhovaných společnostmi, které jsou heterogenní, pokud jde o produktivitu, vlastní výběr a polarizaci. Ukazuji, že dobrovolné nástroje mohou mít pozitivní výsledky v oblasti blahobytu a životního prostředí. V závislosti na přesných předpokladech mohou být také účinnější než povinné přístupy. Model také ukazuje, že v případě otevřenosti mezinárodnímu obchodu má ekologická politika další vliv na blahobyt a na životní prostředí,