Výzkumná činnost v Maďarské národní bance

Maďarská národní banka
Maďarská národní banka

Cílem ekonomického výzkumu v Magyar Nemzeti Bank je poskytnout pevný teoretický a empirický základ pro rozhodování o měnové politice a finanční stabilitě pomocí teoretických modelů na vysoké úrovni a použití nástrojů ekonomické analýzy. Proto v souladu se svými úkoly považuje Magyar Nemzeti Bank za prioritu rozvoj a pokračování výzkumných a analytických činností.

Magyar Nemzeti Bank usiluje o významný dopad nejen na domácím, ale i mezinárodním poli rozšířením svých ekonomických znalostí. Magyar Nemzeti Bank proto provádí výzkumné činnosti na několika svých ředitelstvích, která odpovídají profilu každého ředitelství. Cílem je vyvinout mezinárodně konkurenceschopnou znalostní základnu, která se bude zabývat aplikovaným i základním výzkumem souvisejícím s úkoly centrální banky.

Podrobný popis výsledků výzkumu je publikován v brožurách MNB Booklets, MNB Studies and Educational Booklets v maďarštině nebo angličtině a Credit Institutions Review rovněž pravidelně publikuje studie připravené na MNB. Analytici a výzkumní pracovníci Magyar Nemzeti Bank se snaží dát výsledky svého výzkumu na vědomí mezinárodní odborné veřejnosti. Za tímto účelem jsou pravidelně publikovány nejkvalitnější studie v domácích i mezinárodních vědeckých časopisech.