Proč čelí Nepálci zbavení občanství?

Proč čelí Nepálci zbavení občanství?
Proč čelí Nepálci zbavení občanství?

Nedostatek potřebných dokumentů, diskriminace na základě pohlaví připravuje mnoho lidí o právní identitu v Nepálu.

„Narodil jsem se v Nepálu a je to jediný domov, který znám více než třicet let. Navzdory mnoha pokusům se mi nedaří získat občanský průkaz,“ říká Sunita, 32 let, která žije v Tanahun. Sunitině rodiče zemřeli, když byla velmi mladá, vdala se v raném věku, ale její manžel ji opustil poté, co se jí narodila dcera. Sunita je jako tisíce dalších Nepálců, kteří se narodili v Nepálu, od té doby v Nepálu žili, ale nevlastní žádné právní dokumenty, které by poskytovaly potřebné důkazy k získání osvědčení o občanství.

Nedávno schválilo Národní shromáždění první novelu zákona o státním občanství z roku 2006. Novela otevřela dveře mnoha lidem, kterým bylo občanství dříve odepřeno, aby je získali. Nyní je možné, aby děti těch Nepálců, kteří získali občanství narozením, získali občanství původem. Novela předložená Národním shromážděním také umožňuje cizince provdané za nepálského muže požádat o občanství, jakmile se vzdá občanství země svého původu. Totéž novela nestanoví pro cizince v manželství s Nepálkou. Občanství podle původu bylo povoleno také dětem narozeným nepálské ženě v Nepálu a neidentifikovanému otci. Podobně Nepálci s bydlištěm v zahraničí, mimo jižní Asii, jsou nyní také způsobilí získat nepálské občanství,
Novela rovněž umožnila získat občanství sirotkům, jejichž otec a matka nebyli identifikováni. K tomu jsou nezbytná svědectví sirotčince, azylového domu nebo místní samosprávy. O lidech, kteří nevlastní žádné doklady, jako jsou rodné listy, však v novele není ani zmínka. Tito lidé, kterým je odepřena státní příslušnost, čelí obtížnému přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání a svobodě pohybu. Tito lidé trpí bezdomovectvím, ve kterém nemohou požívat práv, ochrany a výhod poskytovaných státní politikou svým občanům.
Podle Agentury OSN pro uprchlíky tvoří mezery v zákonech národů, pokud jde o poskytování občanství lidem, většinu lidí bez státní příslušnosti . Pokud okolnosti, za kterých národ poskytuje občanství, nejsou pečlivě rozvinuty nebo implementovány, mnoho lidí je v důsledku toho vyloučeno.
V případě Nepálu je občanství primární právní identifikací. Úkoly, jako je získání pasu, výkon volebního práva, získání karty PAN, řidičského průkazu a SIM karty mobilního telefonu, vyžadují občanství Nepálu. Lidé bez státní příslušnosti si nemohou založit ani bankovní účet či vlastnit žádný majetek a jsou zbaveni i sociálních dávek. Také sňatky lidí bez občanství vláda neregistruje.

Podle Fóra pro ženy, právo a rozvoj (FWLD) nedostatek registračního osvědčení o manželství brání nepálským ženám v získání občanství. Administrativní zátěž žen v souvislosti s právními dokumenty je velmi vysoká. Takové genderově diskriminační procedury upírají ženám jejich základní právní identitu v Nepálu.

V roce 2018 FWLD provedla právní analýzu nepálských zákonů o registraci občanských práv, která kriticky analyzovala zákony o občanské registraci v Nepálu. Bylo zjištěno, že 22,1 procenta z celkového počtu oprávněných obyvatel nevlastnilo rodný list. Výzkum ukázal , že ženy jsou v Nepálu podstatně více zbaveny právních dokumentů než muži. Nedostupnost potřebných dokumentů, jako je občanství otce, byla shledána hlavní příčinou toho, že lidé s bydlištěm v Nepálu nemají právní dokumenty.