„Není to jen autismus”: Míra chronických onemocnění v USA vzrostla z 6 % v roce 1968 na 54 % v roce 2006 (CZ TITULKY)