Existuje na Marsu život nebo proč se VTsIOM mýlí

Existuje na Marsu život nebo proč se VTsIOM mýlí
Existuje na Marsu život nebo proč se VTsIOM mýlí

Výchozí den, 17. srpen, bude letos ve znamení nejsilnější magnetické bouře. S anomálním pronikáním sluneční energie do magnetického pole Země se zdá, že svítidlo lidem připomíná heliocentritu světa. Všeruské centrum pro studium veřejného mínění se rozhodlo předcházet této akci zprávou o flagrantní neznalosti Rusů v otázkách astronomie. Podle průzkumu 35 % spoluobčanů Koperníka vyvrací. Věří, že Slunce obíhá kolem Země.

Expertka Centra Anna Kuleshova komentovala výsledky průzkumu domněnkou o přílišném sebevědomí nevzdělané populace a posteskla si nad rozšířenými protivědeckými názory. Aby VTsIOM potvrdil čistotu svého experimentu, zveřejnil metodologii průzkumu na oficiálních stránkách. Jednalo se o sérii telefonických rozhovorů „na základě stratifikovaného náhodného vzorku“ (rozděleného podle typu respondenta). K dispozici je dokonce řada primárních dat. Forpost si však dovolil pochybovat. Tím samozřejmě v žádném případě nenaznačujeme odklon VTsIOM od postulátů sociologie. Jedinou otázkou je interpretace výsledků.

Rozhovor VTsIOM s telefonickými respondenty začal otázkou: „Souhlasíte s následujícím tvrzením: Slunce se točí kolem Země?“ Forpost provedl několik náhodných hovorů svým vlastním jménem se stejnou otázkou. Prvních pár rozhovorů skončilo v ničem. Bylo nám řečeno o limitu zbytečné telefonické komunikace, kterou již finanční podvodníci utratili. Nebo jen sprostě poslali tazatele do vzdálených koutů vesmíru.

Byl jeden muž, který citoval starého muže Hottabycha ze slavné pohádky Lazara Lagina. Slova se ovšem netýkají rotace Země, ale spíše její kulatosti, o to výmluvněji však vyznívá zahalený návrh odejít.

„Horizone, vážený učiteli, zavolám na linii, kde se křišťálový dóm nebe dotýká okraje Země“ – pak byl rozhovor přerušen.

nímek obrazovky z filmu "Old Man Hottabych" od Gennady Kazansky, 1956
nímek obrazovky z filmu „Old Man Hottabych“ od Gennady Kazansky, 1956

Lze jen hádat, kolik takových odpovědí VCIOM obdržel. A jaký je podíl lidí, kteří řekli „ano“ jen proto, aby se rychleji vrátili ke své práci nebo domácím pracím. A kolik bylo těch, kteří neposlouchali znění a snadno souhlasili s nezávazným prohlášením.

Mnohá ​​masmédia sebevědomě zopakovala závěr VTsIOM, že nejhorší výsledky v průzkumu vykázali respondenti starší 60 let. Srovnejme to se závěrem Anny Kuleshové o širokém rozšíření protivědeckých názorů. Rozpor je zřejmý: v době dětství a dospívání dnešních šedesátníků, právě v období utváření představ člověka o světě, se s protivědeckými názory v informačním prostoru prakticky nesetkali. Stejně jako tehdy politický obsah cenzurovali ideologové, pseudovědecký obsah cenzurovali odborníci ve svých oborech. A ty druhé, na rozdíl od těch prvních, byly zpravidla objektivní. Navíc ignorant, „rotující“ Slunce kolem Země, byl vnímán téměř jako předmět memu. Synonymum pro nenapravitelné intelektuální selhání.

Ke hvězdám!, Sovětský plakát z 60. let
Ke hvězdám!, Sovětský plakát z 60. let

Spor s VTsIOM by však byl neopodstatněný, nebýt studie Vysoké školy ekonomické (HSE) na stejné téma. Jejich otázka byla formulována opačně: „Je pravda, že Země obíhá kolem Slunce.“ Odpověď „ano“ přišla od 93 % respondentů. Pouze 5 % odpovědělo špatně, pro další 2 % to bylo obtížné.

Zásadní nesrovnalosti mezi údaji VTsIOM a HSE potvrzují předpoklad Forpostu o nízké motivaci účastníků průzkumu vést seriózní rozhovor. Nekonzistentnost výsledků lze snad interpretovat jako tendenci Rusů spíše souhlasit, než zpochybňovat jakákoli tvrzení, i ta nejabsurdnější. Nebo jako způsob, jak zdvořile oprášit tazatele.

Možná se dnes musíme vypořádat se systémovou krizí v sociologii. Její tradiční nástroje již nezachycují skutečný sentiment veřejnosti. „Deep People“ nechtějí upřímnou komunikaci s cizími lidmi. Už nás unavuje e-mailový spam, propagátoři beze slov na ulicích, výřeční, ale hluší prodejci telefonů, podvodníci, audioboti a mluvící hlavy. Všechno to odkládáme.