Stabilita bankovnictví a diverzifikace měny

Finanční krize v roce 2008 zdůraznila finanční nestabilitu bank určením procyklické povahy bankovního pákového efektu, nedostatečné kapitalizace bank a nutnosti definovat novou bankovní regulaci. Toto pozorování doplňuje mezinárodní rozměr bankovních aktivit a identifikace globálních bank. Evropské banky jsou díky své angažovanosti na finančních trzích v USA mezinárodně diverzifikované: část jejich aktiv a dluhů je denominována v amerických dolarech. Plovoucí směnný kurz mezi dolarem a eurem přináší efekt ocenění a měnové riziko, které ovlivňují bankovní stabilitu. Tato práce studuje dopad mezinárodní diverzifikace bankovních rozvah na procykličnost pákového efektu, na kapitálové struktuře a na volatilitě kapitálu. Čtyři kapitoly kombinují teoretickou a empirickou práci. První kapitola analyzuje teoretický dopad diverzifikace na procykličnost pákového efektu. Kapitola 2 využívá francouzské bankovní údaje mezi lety 1999 a 2015 a ukazuje pozitivní dopad. V kapitole 3 se stejná data používají k odhadu dopadu diverzifikace na kapitálovou strukturu. Zavedení této dimenze je v kontextu této analýzy rozhodující. Nakonec kapitola 4 rozšiřuje problém propojením mezinárodní integrace, diverzifikace a volatility kapitálu. Identifikujeme různé zdroje rizika a ukážeme, že banka může těžit z režimu plovoucího směnného kurzu a