Přirozený růst populace

KOEFICIENT PŘÍRODNÍ PŘÍRODY POPULACE, poměr přirozeného populačního růstu k průměrné populaci za určité časové období (t) ΔP /. Když t = T, kde T je délka periody v letech, je roční přirozená míra růstu populace

k = ΔPect / T.

Jestliže t → 0, pak AP (t) / t → P ‚(t) a k → P‘ (t) / P (t), tj. Logaritmické derivaci, velikost populace (takzvaná okamžitá rychlost růstu populace Přirozenou míru růstu populace lze také získat jako rozdíl mezi porodnostía úmrtnosti. Může být pozitivní, negativní a roven nule (růst, pokles nebo nezměněná populace v důsledku různých kombinací porodnosti a úmrtnosti). Koeficient je obvykle vyjádřen v ppm. V různých epochách a mezi různými národy se vyskytovaly různé hodnoty přirozené míry růstu populace, rozsah jejích možných hodnot – od 0 do 30-35o / oo, negativní hodnoty koeficientu jsou poměrně vzácné a jsou zpravidla spojeny s výrazným porušením věkové struktury obyvatelstva.

L. Korovin.

Demografický encyklopedický slovník. – M.: Sovětská encyklopedie. Hlavní redaktor D.I. Valenteus 1985.