Pracující obyvatelstvo

PRACUJÍCÍ LIDÉ, část pracující populace, jejíž sociální funkcí je práce za mzdu. V kapitalistických státech zahrnuje pracující obyvatelstvo „aktivní pracovní armádu“, tedy zaměstnané a „průmyslovou rezervní armádu“, nezaměstnané. Kapitál „… část pracujícího obyvatelstva způsobuje, že pracuje nadměrně, a druhá drží v petto (v rezervě) jako rezervní armáda …“ ( K. Marx a F. Engels, Works, 2. vydání, sv. 26, Část II, str. 531 ). V průběhu kapitalistické akumulace je pracující populace reprodukována v měřítku, které převyšuje přirozený přírůstek obyvatelstva v důsledku zřícení malých producentů komodit, zapojení žen a dětí do sféry kapitalistického vykořisťování atd. Pod socialismem se pojem „pracující populace“ obvykle nepoužívá.

A. E. Kotlyar.

Demografický encyklopedický slovník. – M.: Sovětská encyklopedie. Hlavní redaktor D.I. Valenteus 1985.