Marketingová strategie – definice pojmu Marketingová strategie

Marketingová strategie vyjadřuje základní cíle, kterých chce firma dosáhnout v delším čase v oblasti marketingu. Pomocí marketingových činností se naplňují strategické obchodní cíle společnosti a ta tak může dosáhnout konkurenční výhody. Strategické řízení marketingu je kontinuální proces strategických marketingových činností: marketingová strategická analýza, definování marketingové strategie, její implementace a kontrola dosažení jednotlivých marketingových cílů.