Konfliktní jednotlivci: eseje o behaviorálních důsledcích více preferencí

V této práci zkoumám rozhodovací modely založené na více preferencích. V první části práce analyzuji některé důsledky přijetí více preferencí v ekonomii a různé způsoby, jak je lze v této oblasti konceptualizovat a použít. Zejména reviduji některé pozitivní a normativní důsledky preferencí na preference (kapitola 1), rozdíly v chování mezi modely jedné preference a více modely preference (kapitola 2) a zavádím nový rámec volby. v průběhu času lze snadno charakterizovat více vzorů preferencí (kapitola 3). Druhá část práce je věnována teoretické a empirické analýze ekonomického chování, kterou lze vyjádřit, jako by vycházela z rozhodování s více preferencemi. Zejména buduji model pro studium účinků vícenásobných preferencí na politické chování (kapitola 4) a provádím experimentální studii k rozlišení různých motivací za potenciální vnitřní hodnotou práva rozhodovat (kapitola 5).