Hodnocení televizní show

TELEVIZNÍ RATING (program, kanál) – velikost televizního publika, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento z celkového počtu diváků v dané lokalitě, regionu, zemi atd.

Hodnocení televizní show
Hodnocení televizní show

Je důležitý jako ukazatel ekonomické ziskovosti televizní společnosti a jednoho z kritérií televizního programování. Je to hlavní kritérium při určování nákladů na vysílání pro inzerenty. Pro kabelovou televizi je určen na základě počtu účastníků. Pro televizní společnosti, které distribuují televizní signál prostřednictvím on-air a otevřené (nekódované) metody – nejčastěji prováděním sociologických průzkumů.

Knyazev A.A. Encyklopedický slovník médií. KRSU, 2002.