Dynamické modely segregace

Tato práce studuje příčiny a důsledky procesu rezidenční segregace v post-apartheidu v Jižní Africe (AFS). Zajímá nás několik aspektů, o nichž se v literatuře stále diskutuje. První se týká dopadu preferencí jednotlivců na rasové složení jejich sousedství na segregaci. Druhý se týká dopadu segregace v bytech na úroveň příjmů různých rasových skupin. Poslední kvantifikuje různé příčiny segregace. V první kapitole srovnáváme teoretickou literaturu o dopadu preferencí na rasové složení sousedství s empirickými pozorováními snižující se úrovně segregace v USA a AFS. Podporujeme myšlenku, že pokud jednotlivci internalizují ekonomické a sociální příspěvky každého nově příchozího do jejich sousedství, mohou vzniknout integrovaná sousedství. Tento účinek je empiricky silnější než homofilie a rasismus. Ve druhé kapitole studujeme dopad segregace na celé rozdělení příjmů. Ukazujeme, že segregace má pozitivní vliv na nejvyšší příjmy bílých, zatímco má negativní vliv na černochy ve spodní části distribuce. Účinek segregace je často větší než účinek vzdělávání. Nakonec ve třetí kapitole kvantifikujeme dopad každého determinantu segregace. Zjistili jsme, že nedostatek přístupu k základním veřejným službám je hlavním určujícím činitelem,